NEWSPRINT PAPER

PROTECTIVE PACKAGING NEWSPRINT PAPER

News Print Paper | NEWS-PRINT-1

Code: NEWS-PRINT-1

Description: News Print Unprinted (+- 7KG)  

Size: (+ - 400 x 1200mm) ( + - 300 Sheets) 

 

News Print Paper Unprinted (+- 7KG) | NEWS-PRINT-1

R 202.78

Tissue Paper | TISS-CAP-PAP-1

Code: TISS-CAP-PAP-1

Description: Tissue Cap Paper 

SIZE 450 X 610mm (480 SHEETS)

TISS-CAP-PAP-1 | SIZE 450 X 610mm (480 SHEETS)

R 455.40

Tissue Paper | TISS-CAP-PAP-2

Code: TISS-CAP-PAP-2

Description: Tissue Cap Paper 

SIZE 450 X 610mm (1 SHEET / PER SHEET)

TISS-CAP-PAP-2 | SIZE 450 X 610mm (1 SHEET / PER SHEET)

R 2.05