Corrugated Stock Boxes

STOCK BOXES (TVL)

TVL 2 Box | TVL2-SWB

Code: TVL2-SWB

Description: TVL 2 Box (SWB) Single Wall Board   

(SIZE L x W x H) 500mm X 400mm X 147mm

TVL 2 Box (SIZE L x W x H) 500mm X 400mm X 147mm

R 23.86

TVL 4 Box | TVL4-SWB

Code: TVL4-SWB

Description: TVL 4 Box (SWB) Single Wall Board   

(SIZE L x W x H) 500mm X 400mm X 286mm

TVL 4 Box (SIZE L x W x H) 500mm X 400mm X 286mm

R 29.78

TVL 6 Box | TVL6-SWB

Code: TVL6-SWB

Description: TVL 6 Box (SWB) Single Wall Board   

(SIZE L x W x H) 500mm X 400mm X 450mm

TVL 6 Box (SIZE L x W x H) 500mm X 400mm X 450mm

R 36.71

TVL 9 Box | TVL9-SWB

Code: TVL9-SWB

Description: TVL 9 Box (SWB) Single Wall Board   

(SIZE L x W x H) 500mm X 400mm X 656mm

TVL 9 Box (SIZE L x W x H) 500mm X 400mm X 656mm

R 45.59

TVL 12 Box | TVL12-SWB

Code: TVL12-SWB

Description: TVL 12 Box (SWB) Single Wall Board   

(SIZE L x W x H) 500mm X 400mm X 780mm

TVL 12 Box (SIZE L x W x H) 500mm X 400mm X 780mm

R 50.97